Основната дейност на фирмата е осъществяване на строителен надзор, инвестиционна, консултантска, проучвателна, проектантска и строително-монтажна дейност на пътни, транспортни и други строителни обекти и съоръжения.

Ние ви предлагаме пълна гама от професионални консултантски услуги в областта на строителния надзор, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, проектирането и узаконяването.